Description:

The 1916 Easter Rising changed the course of Irish history. Seven men put their names to the Proclamation of the Irish Republic, and in signing it each man knew they were committing themselves to a bloody rebellion and in all likelihood signing their death warrants. Ann an 1916, dh’atharraich ar-a-mach na Càisge eachdraidh na h-Èirinn. Chuir seachdnar fireannach na h-ainmean aca ri pàipear oifigeil Poblachd na h-Èireann a’ ciallachadh gu robh gach fear a’ dol an sàs ann an ar-a-mach fuilteach agus gan cuir fhèin ann an cunnart bàis.


Loading...

Seasons Easter Rising
Last Episodes
Easter Rising Season 1 Episode 4 15 Apr 2016
Easter Rising Season 1 Episode 3 08 Apr 2016
Easter Rising Season 1 Episode 2
Easter Rising Season 1 Episode 1